bio

Born in 1989, Orłowskiis a conceptual photographer based in Warsaw, Poland. He holds aMaster of Arts degree and graduated from the Polish National Film,TV, and Theatre School in Łódź. An author, collaborator andcollector of photographic zines and books. Key issues in his practiceare the Anthropocene, entropy and space, as well as the photographicimage in itself. Orłowski's practice follows acontemporary, subjective documentary aesthetic – his works rangefrom grand, transformed landscapes to very narrow, abstractcompositions, including most of that's in-between, in variousproportions. A recurring motive of his works are traces of humanityin a derelict world – an empty, deserted realm, vacated by mankind,yet given away by an abundance of footprints. Relying on analysis andobservation, he photographs the uncovered and un-staged.


Urodzony w 1989 w Warszawie, gdzie mieszka i pracuje. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi z tytułem magistra sztuki. Autor, współtwórca i kolekcjoner książek, albumów i zinów fotograficznych. Wykonuje fotografię konceptualną i subiektywną. Kluczowe zagadnienia jego praktyki stanowią antropocen, entropia i przestrzeń, a także obraz fotograficzny sam w sobie – jako narzędzie komunikacji. Orłowski porusza się we współczesnej, około- i paradokumentalnej estetyce – jego prace obejmują zarówno wielkie, przetworzone przez człowieka krajobrazy, jak i wąskie, abstrakcyjne kompozycje, a także wszystko, co pośrednie – w zmiennych proporcjach. Opierając się na analizie i obserwacji, fotografuje to, co zastane, wypatrzone oraz nieinscenizowane.

solo

2023.05 TERMINI, Two Thirds Project Space, Athens, Greece
2020.02 TECHNICOLOR, Shazar Gallery, Naples, Italy
2019.04 BLACK MAGIC, Miejsce Przy Miejscu 14, Wroclaw, Poland
2018.11 OBSTACLES, Zigutamve, Vienna, Austria
2018.10 OBSTACLES - Carte Blanche, Willa Biała, Warsaw, Poland
2018.09 BLACK MAGIC, Warsaw Gallery Weekend, Stroboskop, Warsaw, Poland
2018.01 RECON, Spectra Art Space, Warsaw, Poland
2017.03 VOID SETUP(), Galeria Śmierć Człowieka, Warsaw, Poland
2015.05 HYPER (Miesiąc Fotografii w Krakowie), Skład Długa 72, Kraków, Poland
2014.10 ANTI-ACCENT - Festival Circulation(s), Centquatre, Paris, France

group

2019.07 SUMMER EXHIBITION, Shazar Gallery, Naples, Italy
2018.09 INSIDE-OUT, Trullo 227, Martina Franca, Naples, Italy
2018.02 HERE & ELSEWHERE, Kobro Gallery, Łódź, Poland
2016.06 VOICE CONTROL, Różnia Gallery, Warsaw, Poland
2015.07 HYPER HAZE, Leto Gallery, Warsaw, Poland
2015.05 FLOW (Fotofestiwal), Art_Inkubator, Łódź, Poland
2014.11 L’INTIME, Galerie Du Jour Agnès B., Paris, France
2013.09 CLOSE: Young Instant Photography, Galeria Pauza, Kraków, Poland

fairs

2019.03 MIA Photo Fair, Shazar Gallery, Milan, Italy
2019.10 Verona Art Fair, Shazar Gallery, Verona, Italy

education

2009 - 2015 Master of arts, Polish National Film, TV and Theatre School, Łódź, Poland

Using Format