Klein bottle

2024

collaboration with Izabela Łęska

series of 13 ceramic objects, 2024

photographic documentation of spatial forms

original text:

Being faced with several life conflagrations and simple helplessness, I played with ceramics matter. I collected clay leftovers from workshops held in my studio and formed objects. I say farewell with a story, a series of ceramic objects whose title refers to the Klein bottle. It is not known exactly where one surface ends and the next one begins. Compulsive and obsessive activities as a ritual allow to survive, and artist’s studio architecture gives it a context linked with psychology of shapes. Mind gets lost in various spaces, the matter of life flows before our eyes like lava, forever metaphorizing, overwriting and tearing away.

we współpracy z Izabelą Łęską

seria 13 obiektów ceramicznych, 2024

fotograficzna dokumentacja form przestrzennych

tekst oryginalny:

W obliczu paru życiowych pożóg oraz zwyczajnej bezsilności bawiłam się z materią ceramiczną. Zbierałam resztki gliny z zajęć, które odbywają się w mojej pracowni i formowałam obiekty. Żegnam się opowieścią, serią obiektów ceramicznych, której tytuł odnosi się do butelki Kleina. Nie wiadomo gdzie dokładnie kończy się jedna powierzchnia, a kiedy zaczyna się kolejna. Kompulsywno-obsesyjne działania jako rytuał pozwalają iść dalej, a architektura pracowni nadaje jej kontekstu związanego z psychologią kształtu. Umysł gubi się w różnych przestrzeniach, materia życia przelewa się przed naszymi oczami niczym lawa, wiecznie metaforyzując, nadpisując, obrywając.

Using Format